Foton

Överst: Översvämningsbilder 2010. På första bilden syns Skatila ungdomsförening i bakgrunden. Andra bilden är från Staversby-Miekka. Tredje bilden: Julibild taget på Skatila bro mot Båskas. Fjärde bilden: Igge igelkott på kvällsbesök i Veikars. Femte bilden: Gula näckrosor trivs i Kyro Älv.

 

Mer information om Älvbyarna finns på 

http://alvbyarna.byar.fi/

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)