Verksamhet

 

I Älvbyarna finns fina möjligheter att röra sig i naturen. Man kan te.x vandra upp till Storhelleberget som är beläget mellan Veikars och Molnträsket. Uppe på Storhälleberget finns grillningsmöjligheter. Avtåndet från Veikars till Storhälleberget är ca 5 km. Vintertid är det möjligt att skida till Storhälleberget. Vaasan latu upprätthåller skidspår och säljer under veckosluten kaffe, korv, plättar i den gamla jaktstugan uppe på berget.

På andra sidan älven finns Märkenkallområdet där det även är möjligt att grilla.

 

I mars 2011 ordnade naturklubben en Uggleexkursion och i maj var vi ute och lyssnade på vårfåglarna.
Under 2012 var vi på utfärd till Märkenkall tillsammans med Märtorna och på hösten plockade vi svamp i Trollskogen.
Under år 2013 ordnades en picnicutfärd till Trollskogen.
Hösten 2014 var Naturklubben på utfärd till Märkenkall.
Under 2015 gjordes flera utflykter i närområdet.

Naturklubben ger även utlåtanden till kommunen och NMT-centralen gällande hur planläggning och exploatering av naturområden påverkar växt- och djurlivet.

Framöver planeras bl.a.

  • Vildväxtvandring
  • Naturblommornas dag 14.6. Vi ordnar en utfärd,mera information senare
  • Skogsutfärd med svampplockning (hösten 2016)

Övriga förslag? Tag kontakt med oss!

Information om naturklubbens utfärder sätts även på Facebooksidan: Det händer i Älvbyarna", byns hemsida och anslagstavlor i byarna. Du kan också prenumerera vårt nyhetssbrev under fliken Aktuellt program.

Har du trevliga naturfoton från Älvbyarna? Skicka in till vår e-post: 

[email protected] så sätter vi in på vår hemsida.

 

"Naturen skyndar inte, ändå hinner den med allt"

Citat av Lao Tzu

Mer information om Älvbyarna finns på 

http://alvbyarna.byar.fi/

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)